Säljakt

Harstenas sälbådar var den största samlingsplatsen för gråsälar på ostkusten. 1930 kunde 20-30 000 sälar räknas på bådarna. Sälarna fångades först med nät som lades ut runt bådarna. I början av 1800 – talet fångades 480 sälar under ett år med nät. Att klubba säl, som Harstena är mest känt för, började man inte med förrän under 1900-talet. Sälar fångades även med harpun vid lugnt väder. Sälfångsten var en viktig inkomstkälla fram till sista världskriget då det upphörde. Priserna på tran och hudar sjönk kraftigt. Under kriget sålde man även köttet och infödda Harstenabor kan vittna än idag om sälbiff och sälköttbullar som smakade mycket gott. Sista sälslaget genomfördes 1940 och numera är det sällsynt att man ser en säl i vattnen kring Harstena.