Fiske

Att fiska var den största huvudsysselsättningen på Harstena. Alla hade egna fiskebåtar och ofta slog man sig ihop i lag eller två och två och fiskade ihop. Fisken fraktades iland till Gryt och på senare tid till Fyrudden. På vintern färdades man med fisken på spark över isen till Gryt. Gädda, ål, torsk, strömming, gös, lake och flundra. All fisk fångades och såldes. Naturligtvis behöll man en hel del fisk i hushållen. Inte en dag var man utan fisk. Fisk som man inte genast åt upp förvarades levande i sumpar eller saltades ner.

Ålfisket var den största inkomstkällan. Ålsumpar från Danmark och Tyskland ankrade upp utanför Stångskär. Fiskarna rodde ut med sin fångst till ålsumpen. Där vägdes den och fiskarna fick kontant betalt för sin fångst. Längre tillbaka i tiden fanns inga uppköpare och ålsumpar utan fiskarna fick salta sin ål och ro upp till Söderköping och Norrköping för att sälja sin ål. Ålhandeln startade på 1850-talet.