Byskola

Harstena byskola

Folkskolan byggdes 1921 eftersom elevantalet växte. Tidigare hade skola bedrivits i Carl Svenssons hus på övervåningen. Nu fick man en egen skola, där fröken med familj kunde bo i samma hus. Barn från Gräsmarö och andra bebodda öar kom med båt till skolan. Den sista lärarinnan var Ingrid Andersson som bodde i huset med sin familj. Maken var fiskare som alla andra herrar på Harstena. Skolan upphörde som skola 1964 och är idag delvis museum och Harstena byskoleförenings lokaler.

Byskolans historik

Skolrådet i Gryt beslöt år 1849 att införa skolgång för barn även i skärgården. En ambulerande folkskola inrättades som hölls ca två månader på varje ställe. 8 olika distrikt fick dela på läraren J N Dalman. År 1874 inrättades ytterligare en lärartjänst och antalet distrikt eller rotar nedbringades till 6. Skoltiden var nu tre månader. År 1891 utökades skoltiden till 4 månader och ansvarig var nu läraren Edvall, en, enligt dåtidens skolbarn, stor, kraftig, enbent karl, som var så tjock så att han kunde utan besvär ligga och flyta på Husfjärden vid Harstena i flera timmar.
Amalia Magnusson var den första läraren med utbildning. Hon hade gått seminariekurs i Linköping och fick lärartjänst inom den ambulerande folkskolan år 1893. Den ambulerande folkskolan krympte i antal så småningom och år 1903 var det bara en kvar, den på Harstena-Bokö. 1907 var lästiden 4,5 månader, med start på Harstena 1 februari och på Bokö den 15 juli. 1918 infördes lästiden 9 månader. Året innan bildades en sista ambulerande skola mellan Harstena och Gräsmarö.
Harstena skola stod färdig 1922. Med undantag av lärarna i slutet av 1800-talet var de flesta skärgårdslärarna kvinnor. Här på Harstena fanns bl a följande (listan ofullständig): 1910-talet Elsa Harder 1920-talet Amalia Magnusson, Elsa Sköld, Beda Andersson, Maja Harder 1930-talet Ellen Schultz, Karin Högberg, Naeimi Friberg 1940-talet Signe Karlsson, Margit Hallin 1951-64 Ingrid Andersson.

Läs mer om Harstena Byskola på dess webbplats www.harstenabyskola.se